Over ons

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe, geïntegreerde versie van Denken + Doen = Durven en Leer te Durven! Het team bestaat uit:

Susan Bögels is psycholoog, psychotherapeut, en mindfulness trainer, gespecialiseerd in Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness voor kinderen en ouders. Ze is professor in Family Mental Health, with a particular role for Mindfulness, aan de Universiteit van Amsterdam. Haar belangrijkste onderzoeksthema’s zijn de intergenerationele transmissie van psychopathologie door gezinsprocessen, de rol van de vader, mindfulness voor ouders en kinderen, en de (kosten)effectiviteit van mindfulness en cognitieve gedragstherapie om psychopathologie te voorkomen en behandelen. Ze geeft opleiding in mindfulness voor ouders en kinderen wereldwijd en geeft retraites rond het thema “parenting ourselves”. Social media: linkedin.com/susanbogels; twitter.com/susanbogels Websites: www.susanbogels.com; https://www.uva.nl/profiel/b/o/s.m.bogels/s.m.bogels.html 

Ellin Simon is universitair hoofddocent Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Open Universiteit. In haar onderzoek en onderwijs richt zij zich op het belang van vroegtijdig ingrijpen bij psychopathologie bij kinderen en jongeren. Hierbij zoekt zij de innovatie op. Ze is auteur van ‘Leer te Durven!’, een laagdrempelige training voor kinderen met angst. Ook ontwikkelde ze een online variant van Leer te Durven, welke momenteel onderzocht wordt op effectiviteit. Voor meer informatie over de online variant, zie: https://www.ou.nl/en/-/project-leer-te-durven

Anke Klein is universitair hoofddocent bij de afdeling Ontwikkelings-en-Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de overdracht van angsten van ouders op hun kinderen, en de behandeling van internaliserende problemen over de gehele levensloop. De kracht van haar onderzoek ligt in de combinatie van theoretisch gestuurde, maar klinisch relevante vraagstukken en de verschillende technieken om normaal en abnormaal gedrag te bestuderen. Daarnaast heeft ze samen met Michiel Westenberg en Anika Bexkens het Kenniscentrum voor Angst en Stress bij Jeugd opgericht. De missie van dit kenniscentrum is om kinderen en jongeren en alle betrokkenen te helpen omgaan met angst en stress, zie www.kasleiden.nl.

Bonny van Steensel is universitair docent bij de afdeling pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek) aan de Universiteit van Amsterdam. Daar verzorgt zij onderwijs en doet zij wetenschappelijk onderzoek. Alle onderzoeken waar Bonny bij betrokken is betreffen klinisch relevant onderzoek. Voorbeelden zijn: het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit van (angst) interventies, het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen met verschillende diagnosen (bijv. angststoornissen, ADHD, autisme spectrum stoornis), en het onderzoeken van de samenhang tussen ouder- en kind-factoren. Naast haar werk als universitair docent is Bonny werkzaam als GZ-psycholoog. In die functie verricht zij diagnostisch onderzoek en biedt zij behandeling aan kinderen met uiteenlopende problemen (bijv. angstklachten, stemmingsklachten, problemen met het zelfbeeld, de aandacht en concentratie of de sociale vaardigheden).