Over ons

 

Voor informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:

Liesbeth Telman, MSc

g.e.telman@uva.nl
06-55402754

Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht 127, 1018 WS Amsterdam
Kamer: D9.12

Postadres: Postbus 15776, 1001 NG Amsterdam

 

 

Onderzoeksteam

Onderzoekscoördinator

Liesbeth Telman, MSc

Liesbeth is werkzaam als onderzoekscoördinator en promovenda op het onderzoek naar werkzame factoren in de angstbehandeling. Hiervoor heeft zij de opleidingen master Orthopedagogiek en research master Child Development afgerond. Liesbeth heeft tijdens haar studie ervaring opgedaan als onderzoeksassistent bij verschillende onderzoeksprojecten (traumabehandeling, autisme, behandeleffectiviteit). Zij is het eerste aanspreekpunt voor gezinnen en behandelaren die deelnemen aan het angstonderzoek.

Projectleider

dr. Bonny van Steensel

Bonny is de projectleider van dit onderzoek. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar angststoornissen bij kinderen met een autisme spectrum stoornis, waarbij zij onder meer de effectiviteit van Denken + Doen = Durven onderzocht voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Bonny werkt als universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam en als GZ-psycholoog i.o. bij UvA minds.

Overige leden projectteam:

prof dr. Susan Bögels

Susan heeft de behandeling Denken + Doen = Durven ontwikkeld en deed als eerste onderzoek naar de effectiviteit van deze behandeling. Daarna is zij betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van het protocol. Susan werkt als hoogleraar Orthopedagogiek bij de Universiteit van Amsterdam en is initiatiefnemer en directeur van UvA minds, waar zij ook mindfulness trainingen geeft.

dr. Marija Maric

Marija werkt als universitair docent aan de UvA, afdeling klinische ontwikkelingspsychologie, en is gepromoveerd op de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie voor angst en schoolweigering bij kinderen. Zij is nauw betrokken bij de verspreiding van het onderzoek en de werving van nieuwe deelnemers.

dr. Germie van den Berg

Germie werkt als programmaleider onderzoek jeugdstelsel bij de Gemeente Amsterdam en is coördinator van NEJA, netwerk effectieve jeugdzorg Amsterdam. Zij is betrokken bij het onderzoek vanuit haar expertise op beleidsmatig gebied en levert een bijdrage aan de beleidsmatige kant van dit onderzoek, onder meer het beantwoorden van de vraag of er richtlijnen kunnen worden ontwikkeld over welk kind naar welk type zorg zou moeten worden verwezen.