Publicaties

Onderzoek: Een modulair format van Denken + Doen = Durven voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen

Aan dit onderzoek namen 106 kinderen met angststoornissen deel. De inhoud en het aantal sessies kon door de behandelaar in overleg met het kind en diens ouders worden gekozen. 52-63% van de kinderen had na afloop van de interventie geen angststoornis meer. Ongeveer 2/3de van de kinderen was vrij van zijn/haar belangrijkste angststoornis. Het gemiddelde aantal sessies was 10.

Publicaties van het onderzoek:

Telman, L. G., Van Steensel, F. J., Verveen, A. J., Bögels, S. M., & Maric, M. (2020). Modular CBT for Youth Social Anxiety Disorder: A Case Series Examining Initial Effectiveness. Evidence-Based Practice in Child and Adolescent Mental Health5(1), 16-27.

Van Steensel, F.J.A., Telman, L.G.E., Maric, M., & Bögels, S.M. (2022). Modular CBT for childhood anxiety disorders: evaluating clinical outcomes and its predictors. Child Psychiatry and Human Development.

Onderzoek: Denken + Doen + Durven als behandeling voor angststoornissen voor kinderen met en zonder een autisme spectrum stoornis (ASS)

Dit onderzoek betrof 174 kinderen waarvan 95 kinderen met angststoornissen en 79 kinderen met ASS + angststoornissen. De interventie was effectief voor beide groepen kinderen. Op slechts enkele uitkomstmaten was de interventie iets minder effectief voor de kinderen met ASS.

Publicaties van het onderzoek:

Van Steensel, F. J. A., & Bögels, S. M. (2015). CBT for anxiety disorders in children with and without autism spectrum disorders. Journal of consulting and clinical psychology, 83(3), 512.

Van Steensel, F. J. A., Dirksen, C. D., & Bögels, S. M. (2014). Cost-effectiveness of cognitive-behavioral therapy versus treatment as usual for anxiety disorders in children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(2), 127-137.

Van Steensel, F. J. A., Zegers, V. M., & Bögels, S. (2017). Predictors of treatment effectiveness for youth with ASD and comorbid anxiety disorders: It all depends on the family? Journal of autism and developmental disorders, 47(3), 636-645.

Onderzoek: kindgerichte versus oudergerichte CGT als preventie voor de ontwikkeling van angststoornissen

Aan dit onderzoek deden  74 mediaan-angstige kinderen en 183 hoog-angstige kinderen mee. Van de laatste groep werd 69 toegewezen aan de ouder-gerichte interventie, 58 aan de kind-gerichte interventie, en 56 ontving geen interventie. Uit het onderzoek bleek dat het beter was om een preventieve interventie te volgen dan om geen interventie te hebben gevolgd. Er werden geen verschillen (of inconsistente resultaten) gevonden tussen de oudergerichte en kindgerichte interventie. De kindgerichte interventie is later uitgebracht als de interventie Leer te Durven!

Publicaties van het onderzoek:

Simon, E., Bögels, S. M., & Voncken, J. M. (2011). Efficacy of child-focused and parent-focused interventions in a child anxiety prevention study. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology40(2), 204-219.

Simon, E., Dirksen, C., Bögels, S., & Bodden, D. (2012). Cost-effectiveness of child-focused and parent-focused interventions in a child anxiety prevention program. Journal of Anxiety Disorders26(2), 287-296.

Onderzoek: kindgerichte versus gezinsgerichte CGT voor de behandeling van angststoornissen

Dit onderzoek betrof 128 kinderen met angststoornissen.  Ongeveer de helft van de kinderen ontving de kindgerichte interventie en de andere helft ontving de gezinsgerichte interventie. Beide interventies waren effectief voor de behandeling van angststoornissen. Vanuit de kosteneffectiviteitsanalyses bleek de voorkeur echter uit te gaan naar de kindgerichte interventie. Deze kindgerichte interventie is later uitgebracht als de interventie Denken + Doen = Durven.

Publicaties van het onderzoek:

Bodden, D. H., Bögels, S. M., Nauta, M. H., De Haan, E., Ringrose, J., Appelboom, C., … & Appelboom-Geerts, K. C. (2008). Child versus family cognitive-behavioral therapy in clinically anxious youth: An efficacy and partial effectiveness study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 47(12), 1384-1394.

Bodden, D. H., Dirksen, C. D., Bögels, S. M., Nauta, M. H., De Haan, E., Ringrose, J., … & Appelboom-Geerts, K. C. (2008). Costs and cost-effectiveness of family CBT versus individual CBT in clinically anxious children. Clinical child psychology and psychiatry, 13(4), 543-564.

Maric, M., van Steensel, F. J., & Bögels, S. M. (2018). Parental involvement in CBT for anxiety-disordered youth revisited: family CBT outperforms child CBT in the long term for children with comorbid ADHD symptoms. Journal of Attention Disorders, 22(5), 506-514.