De interventie

Cognitieve Gedragstherapie blijkt uit internationaal onderzoek een zeer effectieve interventie voor de preventie en behandeling van angststoornissen bij  kinderen.

In 2008 is in Nederland de interventie Denken + Doen = Durven ontwikkeld (Bögels, 2008). Deze interventie is bedoeld voor kinderen en jongeren (8-18 jaar) met angststoornissen en wordt gegeven door een professional (psycholoog, gedragswetenschapper, orthopedagoog, etc). Vele GGZ instellingen en (vrijgevestigde) psychologen werken met de interventie en hebben deelgenomen aan het onderzoek naar de interventie.

BSL Shop | Denken + Doen = Durven werkboek voor kinderen

In 2013 is in Nederland ook de interventie Leer te Durven! ontwikkeld (Simon & Bögels, 2013). Deze interventie is bedoeld voor kinderen (8-12 jaar) met verhoogde angstklachten. De interventie is bedoeld om te voorkomen dat angstklachten erger worden. Het is dus een preventieve interventie. Op een aantal scholen wordt de interventie gegeven en de interventie wordt aangeboden via een aantal instellingen.

Leer te durven! Werkboek | Uitgeverij LannooCampus Nederland

Omdat de interventies (Denken + Doen = Durven en Leer te Durven!) inhoudelijk sterk overlappen, zijn ze in 2020 samengevoegd. De meest recente handleiding voor professionals staat beschreven in het protocollenboek van Braet & Bögels (2020): Denken + Doen = Durven: een cognitief gedragstherapeutisch programma voor de preventie en behandeling van angststoornissen bij kinderen.

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (herziening) | Braet, Bögels | 9789024408948 | Boom Psychologie

Een volgende stap waaraan gewerkt wordt, is om ook de werkboeken te integreren en om een nieuwe handleiding voor professionals te schrijven waarbij een modullair format van de interventie kan worden gehanteerd. Het doel is een angst interventie beschikbaar te maken die zowel in de preventieve als curatieve setting toegepast kan worden en voor de kinderen meer ‘op maat’ kan worden gemaakt. Op deze manier hopen we dat de interventie nog beter zal aansluiten bij de kinderen en jongeren.